Vad är 3D-printing?

Vad är 3D-printing?

3D-printing är enkelt uttryckt ett sätt att skapa föremål utifrån en digital ritning. 3D-skrivaren läser in din ritning och skriver sedan ut den genom att smälta en plasttråd som läggs lager på lager, nedifrån och upp. 

Vi gör våra egna digitala ritningar och experimenterar oss fram till något vi sedan är såpass nöjda med att vi vill lägga ut det i vår butik. Färgerna vi har varierar beroende på vilket filament som vi har inne. Filament är själva plasttråden som smälts och bygger upp föremålet och kommer med färdiga färger. Trots att det är plast vi arbetar med är det en relativt miljövänlig metod att framställa saker på. I traditionell tillverkning brukar man skala bort tills den slutliga produkten är klar. På så vis uppstår en hel del svinn som oftast måste slängas. När vi 3D-printar används bara så mycket material som slutprodukten består av. Minus en del stöd som ibland måste byggas upp för att föremålet inte ska kollapsa under utskrift.

Hör gärna av dig om det är något särkilt du skulle vilja se!

shop@aeroteket.com