Entropi och tillandsias tillväxt

Entropi och tillandsias tillväxt

 

När man har en airplant så kanske en funderar över hur det kommer sig att den aldrig växer upp och blir, liksom, som alla andra växter, "normal" någon gång. Well, grejen med airplants är att de funkar på ett helt annat vis, vilket snabbt får oss att inse att det finns inget som är normalt. Normen är liksom bara en grov generalisering som bara funkar i vardagligt samtal om symbolikens roll i vår verklighetsuppfattning. Anyway, tillandisas (airplants, luftplantor) växer otroligt långsamt. Ta till exemepel Tillandsia Xerographica, en av de absolut långsammaste växterna inom Tillandsiafamiljen. Det kan ta flera år innan den ens bemödar sig med att blomma! När väl blomman är på plats så kan du, om du har tur det vill säga, efter några månader se en liten parvel dyka upp i roten på moderskeppet. Den här parveln kommer sedan att växa (under rätt förutsättningar) och bli lika stor som ursprungs-xerographican (moderskeppet). Detsamma gäller faktiskt för alla tillandsias, har du tur så kommer den blomma, med lite mer tur så kommer små skott att börja växa, med ännu mer tur så kommer du att ha en liten familj av tillandsias som verkligen diggar att hänga i din crib.

Med det sagt, vill vi även koppla ihop begreppet Entropi i det hela. Entropi är bland annat ett mått på oordning i universum, alltså att alla processer strävar efter att öka den totala oordningen i universum. Hur är det då med växter? Vad menar man med oordning. Är det kanske bara människan som tolkar utveckling och tillväxt som oordning? Det, våra vänner, lämnar vi åt er att komplimentera.